“ ඔවුන් මෙහි වැකි අවධානය කර පරිශීලනය කිරීම සඳහා ද, (එමගින්) බුද්ධිමතුන් හොඳ වැටහීමක් ලබා ගැනීම සඳහා ද, ඉතාමත් භාග්‍යය ලත් මෙම ධර්මය අපි ම ඔබ කෙරෙහි පහළ කළෙමු.” 
අල් කුරානය 38:29
සියළු ප්‍රශංසා, ගෞරවය සහ මහිමය මේ විශ්වය මවා පාලනය කරන්නාවු අල්ලාහ්ටම අත්වේවා! උන්වහන්සේ විසින් ලොවට පහල කළාවු අවසන් මානව ශාස්තෘවරයාණන් වන මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහිවසල්ලම් තුමාණන්ට ශාන්තිය සහ සමාදානය අත්වේවා!

පරිශුද්ධවු අල්- කුරානයේ පරිවර්තන කිහිපයක් ම සිංහල බසින් තිබෙන නමුදු එයට මාතෘකානුගත පටුනක් මේ දක්වා සිංහල මාධ්‍යයෙන් බිහිව නොතිබුණි. එක මාතෘකාවක් ගැන අල් කුර්ආනයේ විවිධ ස්ථානවල වාක්‍යයන් ඇත. මෙම විවිධ වු වාක්‍යයන් සියල්ල කියවනවා නම් ඉස්ලාමය විසින් එකී මාතෘකාව ගැන පවසන දෙයෙහි දළ විවරණයක් ඔබට ලබා ගත හැකි වනු ඇත. 

අප අඩවියේ මෙතෙක් මාතෘකා 800 කට වඩා ඇතුළත් ය, සමහර මාතෘකා පහසු පරිශීලනය සඳහා විශේෂ කාණ්ඩය (special) යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇත. මෙහි අල්-කුර්ආනයේ සම්පුර්ණ මාතෘකා ආවරණයක් සිදුවී ඇතැයි අපට පැවසිය නොහැක. නමුත් “ඉන්ෂා අල්ලාහ්” අල්ලාහ්ගේ කැමත්ත ඇතුව හැකිතාක් එය ඉටු කිරීමට අපි උත්සාහ දරන්නෙමු. 

අල්- කුරානයේ මාතෘකාගත පටුනක් ලෙස අප පල කරන මුල් අවස්ථාව මෙය නිසා මෙහි කිසියම් අඩුපාඩු තිබෙන්නට පුළුවන. ඔබ කිසියම් අඩුපාඩුවක් දුටුවා නම් අප වෙත එය දන්වන්න. ඔබගේ යෝජනා අප ඉතා අගය කරමු.

මෙතෙක් නිමාවූ වැඩ වල ප්‍රගතිය ...

නාමාවලියේ පරිවර්තනය
75% Completed
පරිච්ඡේදයන්හි විස්තර
70% Completed
වෙබ්අඩවියේ වැඩ
90% Completed